Jeżeli chcą Państwo zlecić tłumaczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymać wycenę tłumaczenia, proszę o przesłanie skanu dokumentu lub tekstu na adres:

Jeżeli dokument / tekst zostanie przesłany do tłumaczenia pocztą elektroniczną do godz. 16:00 w dzień roboczy, w tym samym dniu skontaktuję się z Państwem, podając wycenę tłumaczenia oraz termin realizacji. Do pracy nad tekstem przystąpię po otrzymaniu od klienta akceptacji ceny i terminu oraz po wpływie należności na rachunek bankowy.
Jeżeli chcą Państwo zlecić tłumaczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymać wycenę tłumaczenia, proszę o przesłanie skanu dokumentu lub tekstu na adres:

Jeżeli dokument / tekst zostanie przesłany do tłumaczenia pocztą elektroniczną do godz. 16:00 w dzień roboczy, w tym samym dniu skontaktuję się z Państwem, podając wycenę tłumaczenia oraz termin realizacji. Do pracy nad tekstem przystąpię po otrzymaniu od klienta akceptacji ceny i terminu oraz po wpływie należności na rachunek bankowy.