Tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów:
 • dokumenty metrykalne (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa kursów i kwalifikacji
 • dyplomy (oraz suplementy do dyplomów wyższych uczelni)
 • indeksy oraz wypisy z indeksów
 • karty przebiegu studiów
 • zaświadczenia (ze szkoły, uczelni, od pracodawcy, lekarskie, bankowe, i in.)
 • świadectwa pracy
 • dokumenty samochodowe
 • akty notarialne
 • poświadczenia notarialne
 • testamenty
 • zeznania podatkowe
 • wyciągi bankowe
 • umowy
 • bilanse i sprawozdania finansowe
 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej
 
 • wypisy z ksiąg wieczystych
 • wyroki sądowe (także wyroki i inne dokumenty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • wypisy ze szpitala
 • wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych
 • świadectwa zgodności
 • dokumenty przetargowe
 • SIWZ
 • oraz inne dokumenty.
Tłumaczenia zwykłe:
 • artykuły
 • raporty
 • sprawozdania
 • przewodniki
 • instrukcje
 • teksty różne z dziedziny prawa, ekonomii, literatury, historii
 • korespondencja handlowa i prawnicza
 • oraz inne teksty.